Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

Lokal mieszkalny:
• numer księgi wieczystej,
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy),
• dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.),
• dokument potwierdzający powierzchnię użytkową lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
• numer księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona),
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy),
• Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
• inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Lokal mieszkalny w budowie
• numer księgi wieczystej działki, na której realizowana jest inwestycja,
• wypis z rejestru gruntów na działki/działek,
• pozwolenie na budowę,
• przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Dom mieszkalny lub dom mieszkalny w budowie
• numer księgi wieczystej,
• wypis z rejestru gruntów
• mapa ewidencyjna
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
• fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
• pozwolenie na użytkowanie/potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub pozwolenie na budowę i kosztorys (dla domów w trakcie budowy).

Lokal użytkowy:
• numer księgi wieczystej,
• akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu),
• dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz planem lokalu.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:
• numer księgi wieczystej,
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy),
• akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.,
• wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana:
• numer księgi wieczystej,
• kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy),
• akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.,
• wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
• dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej,
• dokument potwierdzający pow. użytkową zabudowań,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• pozwolenie na budowę / rozbudowę / modernizację (jeśli dotyczy),
• projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu,
• pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania,
• kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.

Nieruchomości komercyjne (nieruchomości biurowe, handlowe, usługowe, magazynowe i inne):
• numer księgi wieczystej,
• akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej,
• pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania,
• obowiązujące umowy najmu,
• informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Temat wiadomości
Wiadomość
Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.probitas.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Katarzyna Puterko PROBITAS Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego, ul. Wiśniowa 40, 55-330 Wilkszyn, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny.