O Firmie

„PROBITAS Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego” założona została w 2004 r. przez Katarzynę Puterko, rzeczoznawcę majątkowego i pośrednika w obrocie nieruchomościami i od tego czasu świadczy profesjonalne usługi z zakresu wycen nieruchomości, analiz rynku i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

Od kilku lat Katarzyna Puterko jest również wpisana na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Kancelaria „PROBITAS” jest członkiem założycielem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego PIRM (www.pirm.pl) – organizacji zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, a Katarzyna Puterko była członkiem Rady Izby i pełniła funkcję sekretarza w radzie.

Katarzyna Puterko jest również wiceprezesem zarządu Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości i jednocześnie Dyrektorem Regionalnym Wrocławskiego Oddziału Instytutu Analiz MRN (www.mrn.pl).

Katarzyna Puterko jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie.

Kancelaria „PROBITAS” ma swoją siedzibę we Wrocławiu, a obszarem działania obejmuje głównie teren Dolnego Śląska oraz we współpracy z innymi analitykami Instytutu Analiz MRN teren całego kraju.

Dodaj komentarz