Analizy rynku

• analizy lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości
• analizy sektorowe różnych segmentów rynku nieruchomości
• badania preferencji nabywców na rynku mieszkaniowym