ILE KOSZTUJE WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Koszt wykonania usługi, polegającej na określeniu wartości nieruchomości (wyceny nieruchomości) określa umowa z zamawiającym wycenę i jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia. Ustalana cena zależny m.in. od następujących czynników:
- charakter, wielkość i rodzaj części składowych nieruchomości, stanowiącej przedmiot wyceny,
- cel i zakres zlecanej wyceny,
- nakład pracy niezbędny do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny (np. wykonanie pomiarów, inwentaryzacji),
- oczekiwany termin i inne warunki wykonania czynności szacunkowych,
- inne koszty ponoszone w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, i in.).

Koszt wykonania operatu szacunkowego lub innych opracowań nie jest zależna od wartości nieruchomości.

W celu określenia dokładnego kosztu realizacji usługi wyceny nieruchomości oraz innych świadczonych przez kancelarię usług, zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Przesyłając zapytanie, prosimy podać:
- Adres nieruchomości,
- Rodzaj nieruchomości,
- Powierzchnia,
- Cel wyceny.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Temat wiadomości
Wiadomość