Wycena nieruchomości

• nieruchomości mieszkaniowe: rezydencje, domy, mieszkania, działki budowlane – w obszarze aglomeracji wrocławskiej (miasto Wrocław, powiaty – wrocławski, średzki, oleśnicki, trzebnicki, oławski, wołowski,)
• nieruchomości komercyjne: biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe, przemysłowe, hotelowe i inne – na obszarze całej Polski
• inwestycje deweloperskie – na obszarze całej Polski
• działki niezabudowane o dowolnym przeznaczeniu – m.in. pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, komercyjną (biurową, handlowo – usługową), przemysłową, tereny zielone, rolne i inne – w obszarze aglomeracji wrocławskiej (miasto Wrocław, powiaty – wrocławski, średzki, oleśnicki, trzebnicki, oławski, wołowski,)
• nieruchomości nietypowe – np. obiekty oświatowe, obiekty sportowe, kościoły, obiekty komunikacyjne, budynki służby zdrowia, stacje benzynowe, obiekty turystyczne i inne – na obszarze całej Polski
• wycena ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) oraz innych praw związanych z nieruchomościami

WYCENA NIERUCHOMOŚCI REALIZOWANA JEST DLA DOWOLNEGO CELU, M.IN:

• zabezpieczenie wierzytelności kredytodawców
• ustalenie ceny sprzedaży, negocjacje
• podział majątku
• przekształcenia własnościowe
• dla potrzeb podatkowych
• dla potrzeb spadkowych
• dla potrzeb sprawozdań finansowych
• dla potrzeb księgowych
• wniesienie aportu do spółki
• ubezpieczenia majątkowe
• ustalenie odszkodowania z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
• dla potrzeb wykupu i wywłaszczeń przy realizacji inwestycji celów publicznych
• ustalenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności
• ustalenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Temat wiadomości
Wiadomość
Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.probitas.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Katarzyna Puterko PROBITAS Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego, ul. Wiśniowa 40, 55-330 Wilkszyn, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny.